Catalogue Len gỗ Woodwool Design

Tấm len gỗ tiêu âm Remak® Woodwool

Catalogue Len gỗ Woodwool Design là một loạt những mẫu tiêu âm len gỗ độc đáo, với những đường soi phay trên bề mặt mà khi ghép các tấm lại với nhau các vết ghép được giấu đi một cách khéo léo. Các đường soi kếp hợp được kết nối với nhau tạo thành mảng hoa văn đồng nhất.