Bông gốm ceramic chống cháy dạng cuộn chịu lửa từ 850°C đến 1600°C

275,000955,000

Bông gốm cách nhiệt hay còn gọi là Ceramic Fiber. Sản phẩm được tạo ra để phục vụ cho các dự án cách nhiệt cực nóng, có ngọn lửa trực tiếp lên đến 1800°C.